W związku z tym wprowadzane będą etapami miejscowe zwężenia pojedynczych pasów jezdni oraz ograniczenia prędkości w rejonie robót. 

Prace renowacyjne wymagające miejscowego zwężenia jezdni prowadzone będą także na ul. Romana Maya przed skrzyżowaniem z ul. Starołęcką.