Prace brukarskie prowadzone były po zachodniej stronie ulicy, na odcinku od skweru Marii Rataj do posesji nr 5A/5B. Teraz piesi zamiast po popękanych, zniszczonych przez niedawno parkujące tu samochody, płytkach mogą poruszać się po nowej, wygodnej i bezpiecznej nawierzchni z płytek betonowych 50x50 cm. Nawierzchnia zjazdów i miejsc postojowych została natomiast wykonana z kostki kamiennej.

Trzeba dodać, że w czerwcu na ulicy Dolina została posadzona zieleń: lipa drobnolista i 23 krzewy tawuły nippońskiej.

Koszt remontu to około 180 tys. złotych. Środki na realizację pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Wilda oraz z budżetu ZDM.