Jezdnia ulicy Za Bramką zostanie miejscowo zwężona w związku z postojem pojazdu technicznego, a w związku z wygrodzeniem chodnika na czas prac ruch pieszy w rejonie budynku zostanie skierowany na wschodnią stronę ulicy.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie zmian.