Prace brukarskie zostały przeprowadzone po obu stronach ulicy na odcinku od ulicy Chociszewskiego do ulicy Winklera. Zniszczona nawierzchnia została zastąpiona nową z płyt 50x50 cm. Wymienione są także krawężniki oraz ułożono nowe obrzeża betonowe. Powstały pasy kompensacyjne z kostki kamiennej (na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Winklera), a zjazdy z posesji ułożyliśmy z kostki betonowej i kamiennej.

Po remoncie - nowy chodnik wśród drzew

Pojawia się również nowa zieleń przyuliczna na odcinku od Hetmańskiej do Winklera. ZDM posadzi dziewięć drzew i 950 sztuk bylin, krzewów i traw ozdobnych.

Kwitnące rośliny przy chodniku

Uchwałę w sprawie remontu chodnika podjęła Rada Osiedla Św. Łazarz. Koszt prac wyniósł 660 tys. złotych, a środki pochodziły z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.