- Prace były prowadzone na trzech odcinkach – mówi Piotr Urbaniak z Rady Osiedla Jeżyce, która przeznaczyła środki na remont. - Największym był ten znajdujący się przy nieruchomości przy ul. Bukowskiej 47-51 gdzie udało się zorganizować prace tak, że chodnik który należy częściowo do wspólnoty a częściowo położony jest na terenie administrowanym przez ZDM został wyremontowany w ciągu jednego roku – dodaje Piotr Urbaniak. Tworzy on w tej chwili spójną całość.

Materiał z którego wykonano remont pozostałych odcinków został dopasowany do już wcześniej wyremontowanych chodników przy terenach wspólnoty mieszkaniowej, oraz spółdzielni. Pozwoliło to na zachowanie spójnego wyglądu. - Prace zostały wykonane bardzo sprawnie – wyjaśnia radny z Jeżyc.

Całość robót przeprowadzonych na terenie miejskim kosztowała niemal 60 tysięcy złotych. Łącznie na trzech odcinkach wyremontowane zostały chodniki na powierzchni 128 metrów kwadratowych.

Piesi zyskali nową, wygodną nawierzchnię. Poprawiła się także estetyka okolicy. Wyremontowane chodniki znajdą się tuż przy pasie zieleni, który już wcześniej został odnowiony przez Zarząd Dróg Miejskich.