Dlatego od 6 do 30 kwietnia 2021 r. na powyższych ulicach realizowane będą etapami prace związane z odtworzeniem nawierzchni wymagające połówkowego zawężania jezdni na kolejnych odcinkach. Podczas prac odtworzeniowych w rejonie skrzyżowania ul. Kobylepole i Borówki na ok. 2 dni zamknięty zostanie wlot i wylot południowego odcinka ul. Kobylepole w kierunku Szczepankowa, a objazd w obie strony prowadzić będzie ul. Borówki, Darzyborską, Darzyńską i Michałowo. 

Jednocześnie, po zbadaniu próbek wody, od przyszłego tygodnia realizowane będą pojedyncze przyłącza w rejonie ul. Wilczej, co może wiązać się z miejscowymi wygrodzeniami w jezdni i chodniku.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.