W pierwszej połowie lipca planowane jest rozpoczęcie przebudowy ulicy. Inwestor zastępczy - Poznańskie Inwestycje Miejskie przygotowuje się już do przekazania wykonawcy placu budowy. Roboty planowane są w okresie letnim (60 dni), natomiast nasadzenia zieleni późną jesienią.

Nowa ulica Kwiatowa na odcinku od ul. Półwiejskiej do Rybaki będzie wolna od parkujących samochodów. Zieleń pojawi się w formie drzew i zieleni niskiej. W przestrzeni ulicy znajdzie się także miejsce dla ogródków gastronomicznych, a jeśli mieszkańcy po oddaniu ulicy do użytkowania wyrażą takie oczekiwanie – ławek.

Wprowadzona zieleń nie utrudni dostaw czy też ruchu pojazdów ratunkowych, ale wymusi znacznie wolniejsze przejazdy. Ulica zyska cechy tak zwanego woonerfu – przyjaznej przestrzeni wypełnionej zielenią z priorytetem ruchu pieszego. Przebudowany odcinek zostanie objęty tzw. strefą zamieszkania z ograniczonym dostępem pojazdów.

Mieszkańcy ulicy Kwiatowej, tak jak sąsiedniej ulicy Półwiejskiej, będą mogli korzystać z obowiązujących godzin dla dostaw (od 8.00 do 10.00), aby w razie potrzeby podjechać pod dom. Ci, którzy parkują pojazdy poza pasem drogowym np. na podwórku, będą mogli wystąpić do ZDM o warunki wjazdu w ulicę oznaczoną znakiem B1, aby wjechać na ulicę również poza tymi godzinami.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wraz z początkiem przebudowy na parkingu buforowym przy ul. Dolna Wilda udostępnionych zostanie 30 miejsc parkingowych dla mieszkańców. Będą z nich mogli skorzystać posiadacze identyfikatora mieszkańca sektora 4 Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (od 1 lipca sektora Centrum). Wniosek o wpisanie samochodu do systemu ewidencji parkingowej jest już dostępny na stronie ZDM https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/zarzad-drog-miejskich,33/wniosek-o-udostepnienie-miejsca-postojowego-na-parkingu-buforowym,435061/