Głównym celem zmian jest usprawnienie ruchu dla wszystkich użytkowników poruszających się w obrębie węzła ul. Polskiej na odcinku ul. Nowina – ul. Dąbrowskiego. Cała organizacja ruchu zostanie dostosowana do obecnych przepisów, pojawią się nowe sygnalizatory dla pieszych i rowerzystów.

Do najważniejszych zmian można zaliczyć likwidację sygnalizatora kierunkowego jadących od strony ul. 5 Stycznia (tzw. łącznikiem), pozostanie możliwość skrętu w lewo poprzez sygnalizator ogólny. Dzięki temu będzie można wydłużyć czas „zielonego” światła dla wyjeżdżających z ul. Nowina w ul. Polską – bez strat dla podróżujących głównym kierunkiem (ul. Polską). To bardzo ważne szczególnie dla pasażerów komunikacji publicznej, gdyż z ul. Nowina wyjeżdża wiele autobusów komunikacji publicznej.

Usprawniony zostanie również przejazd pojazdów na ul. Polskiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Nowina a ul. św. Wawrzyńca. Z uwagi na powstające w godzinach komunikacyjnego szczytu zatory samochodowe trzeba tam dokonać korekt w organizacji ruchu i ustawieniach sygnalizacji tak by poprawić przepustowość dla tego strumienia ruchu. Aby to osiągnąć zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo z ul. Polskiej w ul. Dąbrowskiego w kierunku Ogrodów (po skręcie w lewo z ul. św. Wawrzyńca lub zawróceniu nad wiaduktem). Z takiej możliwości i tak korzystało niewielu kierowców. Dojazd w rejon Ogrodów będzie możliwe poprzez ul. Nowina. Ta zmiana ułatwi przejazd dla dziesiątek pojazdów jadących od ul. Polskiej do ul. św. Wawrzyńca.

Rowerzyści zyskają nowe przejazdy rowerowe (przy przejściach dla pieszych) w obrębie skrzyżowania z ulicą Nowina, a także korektę sterowania na skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego aby minimalizować ryzyko pozostania na azylu na ulicy Polskiej.

 W czasie prowadzenia prac mogą wystąpić niewielkie utrudnienia w ruchu. Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie.