Naprawy nawierzchni zaplanowane są na ulicach: Nowogrodzkiej oraz św. Michała. Na ul. Dąbrowskiego w pobliżu ul. Wawrzyniaka brukarze mogą zająć część pasa jezdni.

Na moście Dworcowym i ulicach Lechickiej oraz Santockiej czyszczone będą wpusty. Na ul. Krzywoustego (w rejonie Franowa) wymieniane są bariery sprężyste.