Kontynuowane są prace na ul. Warszawskiej (wygrodzenia jednego pasa jezdni na odcinku od wjazdu na cmentarz do ul. Krańcowej). Na ul. Czechosłowackiej trwa regulacja wpustów, a na ul. Koszalińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Literacką wyznaczanie ronda.