Zakład Robót Drogowych ma zaplanowane wykonanie napraw nawierzchni jezdni na ulicach: Saperskiej i Rolnej.

W nocy malowane będzie oznakowanie poziome na ul. Kasprzaka.