Trwa wymiana nawierzchni jezdni na ul. Leszczyńskiej, kontynuowane są prace na ciągu pieszo – rowerowym wzdłuż ul. Witosa.