Kontynuowane są roboty na ul. Gnieźnieńskiej w okolicy wiaduktu kolejowego, a także na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Dmowskiego. Ekipy Zakładu Robót Drogowych będą pracować również na ul. Zagajnikowej. Na ul. Ropczyckiej możliwe wygrodzenia jezdni związane z robotami na poboczu.