Na tym odcinku, na czas prowadzenia robót, ruch w obu kierunkach zostanie utrzymany, jednak jezdnia zostanie zawężona. W związku z tym obowiązywało będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie inwestycji i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

PIM