Głównym celem jest poprawa warunków dojścia w rejon przystanków tramwajowych na ul. Grunwaldzkiej (rondo Skubiszewskiego) oraz dojazdu do powstającej drogi dla rowerów na tej ulicy.

Roboty budowlane rozpoczęły się przed 10 dniami. W ich trakcie wybudowany zostanie chodnik po południowej stronie ulicy, natomiast po północnej ciąg pieszo – rowerowy. Prace prowadzone są obecnie na poboczach, a wykonujący je skupiają się na przygotowaniu terenu pod ułożenie nowej nawierzchni. Gdy nastąpi ten etap będą mogły występować niewielkie wygrodzenia także na jezdni. Zgodnie z umową prace budowlane powinny zakończyć się w połowie października.

Dzięki tej inwestycji okoliczni mieszkańcy zyskają wygodną i bezpieczniejszą drogę do przystanków, a tym samym do korzystania z tramwajów, czy też jednośladów. Idący w przeciwnym kierunku będą mogli szybciej dotrzeć do szkoły, przedszkola czy też sklepów położonych na i w rejonie os. Kopernika. Przewidywany koszt prac to około 340 tysięcy złotych.