- Moment, w którym podpisujemy akt erekcyjny, nie jest przypadkowy. To dzień, w którym montowany jest ostatni element konstrukcji stalowej łuku mostu nad Wartą. Możemy więc obrazowo powiedzieć, że brzegi Chwaliszewa i Ostrowa Tumskiego zostały już symbolicznie połączone. Jestem przekonany, że ta inwestycja jeszcze bardziej rozwinie nadwarciańskie tereny. O tej porze roku widzimy, jak chętnie mieszkańcy wracają nad rzekę i spędzają tu wolny czas. W kolejne wakacje będą mogli już korzystać z nowych, atrakcyjnych mostów – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Akt erekcyjny z podpisami zastępcy prezydenta, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie oraz przedstawiciela wykonawcy, firmy Budimex, został uroczyście umieszczony w elemencie konstrukcji stalowej spinającej łuk mostu. To ostatnia część podstawy przeprawy, montowana nad lustrem Warty, bezpośrednio nad szlakiem żeglugowym.

-  Pojedynczy element montowanej konstrukcji stalowej tego łuku waży około 25 ton i liczy 23 metry długości. Na wybudowanie całej szerokości mostu potrzeba pięć takich części, które następnie są scalane w miejscu docelowym ze sobą oraz z pozostałymi elementami łuku - mówi Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. - Równolegle postępuje budowa drugiego mostu nad Kanałem Ulgi. Jest nieco krótszy, a jego konstrukcja stalowa połączyła brzegi Berdychowa i Ostrowa Tumskiego już pod koniec kwietnia.

Wielki żuraw na placu budowy

Całkowita masa mostu nad rzeką Wartą wynosi ponad 1,5 tys. ton. Jego długość to 165 m, a szerokość w środku rozpiętości - 12 m. Elementy konstrukcji są montowane na podporach tymczasowych w nurcie rzeki. W pracach wykorzystywany jest żuraw samojezdny o udźwigu 1200 ton i, jak podaje wykonawca, jest on największym na świecie w tej kategorii. To model produkowany na specjalne zamówienie - zaledwie kilka sztuk na cały świat. Dla posadowienia żurawia zostały przygotowane platformy robocze o wymaganej nośności, wraz z fundamentami pod każdą z podpór maszyny. Po scaleniu wszystkich elementów łuku nad Wartą rozpocznie się montaż górnych elementów konstrukcji stalowej, stanowiących pomost dla obiektu.

Jeszcze bardziej zaawansowana jest budowa drugiego mostu, którego długość wynosi 117 metrów. Między Ostrowem Tumskim a Berdychowem stopniowo montowane są kolejne elementy pomostu na podstawie, jaką jest stalowa konstrukcja łuku. Prace prowadzone są nie tylko nad kanałem Ulgi, ale także nad wyłączonym ze względów bezpieczeństwa odcinku Wartostrady. Równolegle po stronie Berdychowa powstaje pochylnia, która to będzie prowadziła na most.

Zmiany na Zagórzu

W dalszym ciągu na plac budowy na bieżąco dostarczane są kolejne elementy konstrukcji z Krakowa i Radomska, gdzie prowadzone są próbne montaże, weryfikujące poprawność ich wykonania. Na placu budowy elementy te są montowane i spawane w całość. W tym tygodniu dostawy kolejnych stalowych części realizowane będą na Chwaliszewie, Berdychowie i Ostrowie Tumskim. Z tego względu w dniach 11-12 czerwca obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na Zagórzu, czyli południowej części Ostrowa Tumskiego. Potrzebne jest miejsce na przejazd transportu i rozładunek, stąd konieczność wykorzystania całej szerokości odcinków ul. Wieżowej oraz ul. Nowe Zagórze. Dostawy odbywać się będą nocami, dlatego czasowo ograniczona zostanie możliwość parkowania w rejonie Wieżowej (odcinek na wysokości od posesji nr 47 do 69) oraz ul. Nowe Zagórze (odcinek na wysokości posesji nr 9-11).

Schemat organizacji ruchu

Podpory znikną

Docelowo oba mosty będą opierały się wyłącznie na przyczółkach, co nada całej konstrukcji lekkości i unikatowego wyglądu. Obecnie w nurcie Warty są tymczasowe podpory, przy których budowie wykorzystano barkę z odpowiednim sprzętem. Po zakończeniu prac konstrukcyjnych podpory zostaną zdemontowane. Oba mosty zaplanowano jako analogiczne pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym, tworzące jednolitą całość.

Mosty Berdychowskie będą uzupełnieniem istniejącej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. To inwestycja, która ułatwi komunikację okolic kampusu Politechniki Poznańskiej z południowym rejonem Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią miasta, w tym ze Starym Rynkiem. Zadanie obejmuje nie tylko budowę przeprawy, ale też chodników, pochylni i schodów. W planach jest także przebudowa skrzyżowania ulic Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego, które znajduje się przy Politechnice Poznańskiej. Dodatkowym zakładanym efektem inwestycji jest aktywizacja terenu południowego cypla Ostrowa Tumskiego. Zostanie on zagospodarowany zielenią i małą architekturą, taką jak ławki.

PIM