Biegnąca wzdłuż ul. Dolna Wilda droga rowerowa R9 zaliczana jest do najważniejszych w mieście. To jedna z ujętych w Programie Rowerowym tras, łączących centrum Poznania z dzielnicami położonymi na jego obrzeżach. W zeszłym roku zakończyła się budowa jej kluczowego odcinka, który zapewnił rowerzystom wygodny i bezpieczny przejazd od ul. św. Jerzego do ul. Półwiejskiej. Ostatnim miejscem, gdzie brakuje infrastruktury rowerowej jest odcinek pomiędzy ul. Piastowską (skrzyżowanie przy wjeździe to Aquanetu), a ul. Czechosłowacką. Jego budowa rozpocznie się już w najbliższych dniach.

Prace budowlane obejmować będą przebudowę chodnika i powstanie nowej drogi rowerowej. Połączą one istniejące ciągi pieszo-rowerowe na ul. Dolna Wilda. Chodnik będzie miał szerokość 2 metrów i wykonany zostanie z płyt betonowych 50x50cm. Natomiast droga rowerowa o szerokości 2,5 metra będzie mieć nawierzchnię bitumiczną. Chodnik od drogi rowerowej oddzielać będzie opaska wykonana z kamiennej kostki łupanej. Zakres inwestycji obejmuje również przebudowę przystanku autobusowego „Piastowska”. Nawierzchnia peronu zostanie zastąpiona nową, a w miejscu istniejących krawężników pojawią się nowe krawężniki peronowe.

Roboty w terenie rozpoczną się w poniedziałek 27 września. Od tego dnia piesi i rowerzyści poruszający się pomiędzy ul. Piastowską i Czechosłowacką będą musieli korzystać z ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ul. Dolna Wilda. W kolejnych tygodniach prace będą prowadzone również w rejonie jezdni, co będzie wiązało się z wygrodzeniem na jezdni.

Prace budowlane związane z powstaniem chodnika i drogi rowerowej przy ul. Dolna Wilda powinny zakończyć się na początku grudnia br. Ich koszt to blisko 1,3 miliona złotych.