Zgodnie z zapowiedziami na łazarskim odcinku ul. Głogowskiej wdrażana jest nowa organizacja ruchu. Pomiędzy ul. Berwińskiego i Potockiej od 13 października ruch aut odbywa się w obydwu kierunkach po jednym pasie ruchu, od strony torowiska tramwajowego. Przy prawej krawędzi obu jezdni wyznaczono pasy dla rowerów.

Prace na ul. Głogowskiej nie zostały jeszcze zakończone. Do uzupełnienia pozostaje część oznakowania poziomego oraz pionowego.

Celem zmian jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz uspokojenie ruchu. Zmiana organizacji ruchu na ul. Głogowskiej jest powiązana z wprowadzeniem na terenie Łazarza Strefy Płatnego Parkowania, która zacznie funkcjonować w tej części miasta 1 lutego 2021 roku.