W odbiorze uczestniczył Witold Puchalski, przewodniczący zarządu osiedla Krzyżowniki – Smochowice.
- Na naszym osiedlu nie ma kanalizacji deszczowej więc utwardzenia poboczy osiedlowych ulic płytami ażurowymi jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Od kilku lat przekazujemy na ten cel spore środki z naszego skromnego budżetu - wyjaśnia radny. W ostatnim czasie ażury pojawiły się między innymi na Chodzieskiej, Lęborskiej, Lubowskiej, Trzcianeckiej.

Koszt prac wyniósł niespełna 23 tysiące złotych. Środki pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Smochowice – Krzyżowniki.