Przebudowa ul. Jackowskiego rozpocznie się już 23 kwietnia. Inwestycja będzie podzielona na cztery etapy:

Etap I (23.04-29.06.2019 r.): od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka,

Etap II (30.06-14.07.2019 r.): skrzyżowanie ul. Jackowskiego z ul. Wawrzyniaka,

Etap III (15.07-27.09.2019 r.): od skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka do zjazdu do Ginekologiczno-Położniczego  Szpitala Klinicznego,

Etap IV (28.09-27.10.2019 r.): odzjazdu do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego.

Ulica zmieni się na lepsze: zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów na posesje. Pojawi się więcej zieleni - 9 nowych drzew, ponad 500 krzewów i aż 2000 bylin. Nie zabraknie również ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci. Wszystko po to, by poprawić jakość przestrzeni, w której poruszają się piesi, rowerzyści i kierowcy.  

Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym i uspokoić ruch, na ul. Jackowskiego prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h. Skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka i z ul. Polną zostaną wyniesione i pojawi się kontraruch rowerowy.

Sposób parkowania zmieni się z ukośnego na równoległy. To uwolni chodniki od samochodów oraz zapewni pieszym bezpieczną przestrzeń do poruszania się. Taki sposób parkowania zabezpieczy również chodniki przed zniszczeniem.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom poznaniaków postanowiliśmy zapewnić dodatkowe miejsca postojowe na ul Jackowskiego pomiędzy ul. Polną, a ul. Gorczyczewskiego - mówi Krzysztof Olejniczak, p. o. dyrektora ZDM.

Podczas trwania prac kierowcy będą musieli przygotować się na zmianę organizacji ruchu, która obejmie m.in wprowadzenie objazdów oraz zakaz parkowania na ulicy.

Wszyscy mieszkańcy ul. Jackowskiego będą mieli zapewnione dojście i dojazd do swoich domów.

Planowana organizacja ruchu

Etap I

- ul. Jackowskiego zostanie zamknięta od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do ul. Wawrzyniaka

- Będzie zapewnione dojście i dojazd do posesji nr 1-21, bez możliwości parkowania na ulicy,

- Ruch pieszych wzdłuż ul. Kraszewskiego poprowadzony zostanie wschodnią stroną jezdni,

- Na ul. Wawrzyniaka pomiędzy ul. Jackowskiego i Szamarzewskiego wprowadzony będzie ruch dwukierunkowy.

Etap II

- Skrzyżowanie ul. Jackowskiego i Wawrzyniaka zostanie zamknięte dla ruchu,

- Zapewniony będzie dojazd i przejście piesze do posesji ul. Wawrzyniaka 26-45 oraz pracowników sądu rejonowego Grunwald-Jeżyce;

- Udostępniony będzie odcinek ul. Jackowskiego przebudowany w etapie pierwszym z możliwością parkowania po południowej stronie ulicy;

- Ul. Jackowskiego będzie dwukierunkowa na odcinku od wjazdu na teren Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego do skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka. Dla zapewnienia ruchu w dwóch kierunkach nie będzie można parkować po południowej stronie ulicy.

Projekt rozbudowy ul. Jackowskiego na odcinku Kraszewskiego - Polna został przygotowany i opracowany na zlecenie ZDM. Środki na jego wykonanie zostały przeznaczone przez Radę Osiedla Jeżyce, a propozycje zmian zostały skonsultowane z mieszkańcami osiedla.

Zakończenie całej inwestycji planowane jest na koniec listopada 2019 r.

Więcej informacji o przebudowie ul. Jackowskiego można uzyskać pod numerem Biura Poznań Kontakt:  61 646 33 44.

JD/UMP