Na fragmencie ul. Grunwaldzkiej obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w stronę Plewisk, dla zmierzających do Poznania wprowadzony zostanie objazd.

- Po stronie Poznania główna konstrukcja przejazdu pod torami jest na ukończeniu. Nad ul. Grunwaldzką widzimy też już kładkę dla pieszych i rowerzystów, a także wiadukt kolejowy, po którym od listopada poruszają się pociągi. Warto również zwrócić uwagę na węzeł przesiadkowy po stronie Plewisk, gdzie widzimy np. słupy wspólnej wiaty peronowej dla pasażerów pociągów oraz autobusów. Będą tutaj odbywały się przesiadki typu drzwi w drzwi – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Plan zmian w organizacji ruchu

W rejonie węzła przesiadkowego prowadzone są też roboty brukarskie. Dobrze widoczny jest zarys pętli autobusowej oraz kształt nowego układu drogowego wraz z rondami. W najbliższym czasie dalsze prace prowadzone będą w rejonie całego węzła przesiadkowego i ul. Kminkowej, gdzie planowane są roboty ziemne i wykonanie nasypu pod chodnik.

Najbardziej posunięte są prace branży kolejowej i mostowej, ich zaawansowanie szacuje się na ok. 60 proc. W ostatnim czasie po stronie Poznania wykonawca koncentruje się na płycie dennej, czyli betonowej konstrukcji, na której wybudowana zostanie jezdnia przejazdu pod torami. Budowane są tam także schody oraz przygotowywane jest miejsce na windę. Z kolei po stronie Plewisk zakończono prace związane z głębieniem i betonowaniem ścian szczelinowych oraz rozpoczęto drążenie wykopu, gdzie docelowo będzie jezdnia. Po obu stronach linii kolejowej toczą się też prace związane z sieciami uzbrojenia terenu. Poziom zaawansowania prac branży sanitarnej na placu budowy przekroczył 50 proc., w tym prawie gotowa jest kanalizacja deszczowa na parkingu powstającym w ramach węzła.

Obecnie najwięcej dzieje się po stronie Plewisk, stąd też konieczne jest wprowadzenie tam zmian organizacji ruchu w nocy z 3 na 4 lutego (z piątku na sobotę). Zajęty zostanie pas ruchu ul. Grunwaldzkiej – odcinek od ul. Wołczyńskiej do posesji nr 426. Na tym fragmencie wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku Plewisk. Przejazd będzie tam możliwy zmiennym torem jazdy, którego położenie będzie przesuwane w zależności od postępu prac. Piesi poruszać się będą zachodnią stroną ulicy. Zachowana zostanie możliwość dojścia i dojazdu do posesji (zgodnie z kierunkiem ruchu).

Dla zmierzających w przeciwną stronę, czyli w kierunku Poznania, wprowadzony zostanie objazd przez ul. Kolejową lub Skrytą, Fabianowską oraz Wołczyńską do drogi tymczasowej prowadzącej do przejazdu kolejowego. Na ul. Południowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Żytniej, co nastąpi ze względu na konieczność skrócenia trasy objazdu dla autobusów komunikacji miejskiej. Z ul. Żytniej, która pozostanie dwukierunkowa, będzie można dostać się do ul. Grunwaldzkiej przez ul. Wołczyńską lub Południową, Zachodnią i Skrytą. W rejonie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Południowej oraz na ul. Południowej i Żytniej wprowadzony zostanie tymczasowy zakaz zatrzymywania się, co umożliwi przejazd autobusów. Na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Południowej zmieni się tor jazdy (w obu kierunkach)  z uwagi na konieczność zapewnienia autobusom miejsca na manewr skrętu. Ponadto zmieni się pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Wołczyńskiej – ul. Wołczyńska stanie się drogą podporządkowaną.

Plan zmian w organizacji ruchu

Zmiany są istotne także z perspektywy pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy zmierzające do Poznania kierować się będą z ul. Grunwaldzkiej w ul. Południową, a dalej ul. Żytnią do Wołczyńskiej i przez wykorzystywaną obecnie drogę tymczasową do przejazdu kolejowego. Zmieni się również lokalizacja przystanków w kierunku Poznania. Przystanek Plewiska/Południowa będzie przed ul. Południową, na wysokości posesji nr 478 i 480. Z kolei przystanek Plewiska/Wołczyńska zostanie umiejscowiony na ul. Wołczyńskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Owsianą oraz drogą tymczasową. W rejonie tego przystanku powstanie tymczasowe przejście dla pieszych, które ułatwi pasażerom dojście do niego. Szczegóły na temat zmian w funkcjonowaniu autobusów na stronie ZTM.

Także w najbliższy weekend wyłączony zostanie chodnik wzdłuż ul. Wołczyńskiej (północna strona) na odcinku od ul. Owsianej do ul. Grunwaldzkiej. Piesi mogą poruszać się południową stroną ulicy i korzystać z tymczasowego przejścia przy skrzyżowaniu z ul. Owsianą.

Prosimy o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie i zachowanie ostrożności.

PIM