Będzie to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku ubiegłym, kiedy to środki finansowe przeznaczone przez Radę Osiedla Stare Winogrady pozwoliły na wykonanie jedynie fragmentu odcinka Słowiańska – Sołtysia. Obecnie, również ze środków RO, możemy przeprowadzić kolejne prace. Będzie to dokończenie odcinka wschodniego ul. Słowiańska – ul. Sołtysia i pozostałe odcinki od ul. Słowiańskiej do ul. Winogrady.

W trakcie remontu wymieniona zostanie nawierzchnia na zniszczonych fragmentach (tam, gdzie chodniki są w dobrym stanie a wykonane były przez właścicieli przyległych posesji, wymieniony zostanie tylko krawężnik)  Zadanie obejmuje także wymianę krawężnika na całym remontowanym odcinku oraz budowę ścieku przykrawężnikowego.

Prace wykonywane będą pod ruchem, ale spowodują pewne utrudnienia. Zakończenie remontu przewidziane jest w pierwszych dniach października.