Zasadnicze prace w jezdni, podczas których wygradzane będą etapowo dwa fragmenty buspasa w pobliżu skrzyżowania, wykonywane będą w dni wolne od pracy. Nie przewiduje się ograniczeń parkowania, dodatkowych ograniczeń prędkości pojazdów, ani utrudnień dla pieszych.

Przepraszamy za zmiany, prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i ułatwianie przejazdu autobusów.