Prace wykonywane był od skrzyżowania z ul. Smolną w kierunku północnym - za pawilony handlowe. Nowa nawierzchnia chodnika ułożona jest z płyt 50x50 cm. Dodatkowo na skrzyżowaniu z ul. Smolną obniżono krawężnik przy przejściu dla pieszych, tak by łatwiej było przechodzić przez jezdnię. Wbudowane zostały również maty fakturowe - ostrzegawcze i naprowadzające, które pomagają w przemieszczaniu się osobom niewidomych i niedowidzących.

Mieszkańcy osiedla zyskali wygodne dojście do sklepów i przystanku komunikacji publicznej.

Koszt prac to 89 tysięcy złotych, z czego 80 tysięcy pokryła Rada Osiedla Główna ze środków będących w jej dyspozycji.