Prace prowadzone na odcinku około 210 metrów po stronie południowej ul. Solnej, od ul. Kościuszki w kierunku ul. Młyńskiej. Nawierzchnia chodnika została wykonana z kostki betonowej (zgodnie z ,,Katalogiem nawierzchni chodników” – obszar II – centrum). Jednocześnie wymieniony został krawężnik wraz ze ściekiem. Na prace Zarząd Dróg Miejskich uzyskał pozwolenie konserwatorskie.

Teraz piesi mogą już korzystać z zupełnie nowego chodnika na znacznej części ul. Solnej. Znacznie poprawiła się także estetyka. Trzeba dodać, że na wiosnę w pasie zieleni pomiędzy chodnikiem, a posesjami wyrośnie nowa trawa. Prace zostały sfinansowane ze środków, które ma do dyspozycji Rada Osiedla Stare Miasto. Koszt to 196 tysięcy złotych. Rada chce, by w przyszłym roku remont był kontynuowany do ul. Młyńskiej.