Trwa przebudowa ulicy Rolnej na odcinku od ulicy Hetmańskiej do ulicy Czwartaków. W ramach inwestycji zostaną wyremontowane chodniki, wyznaczone miejsca dla zieleni przyulicznej, powstaną zatoki postojowe. ZDM wyremontuje również znajdujące się w pasie drogowym zjazdy do posesji.

Chodniki zostaną wykonane z betonowych płyt o wymiarach 50x50 cm. Nawierzchnia zatok i miejsc postojowych, na których będzie można parkować pojazdy prostopadle do jezdni oraz zjazdów, będzie z betonowej kostki brukowej. Po zakończeniu prac budowlanych zostaną zasadzone drzewa.

Dzięki tym pracom nie tylko piesi zyskają zupełnie nową, wygodną do chodzenia nawierzchnię. Dzięki nowym nawierzchniom oraz zieleni znacznie poprawi się estetyka okolicy. Kierowcy będą mieli do dyspozycji miejsca postojowe.

Koszt prac wynosi 746 tysięcy złotych. Znacząca część środków finansowych pochodzi z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Wilda. Termin zakończenia robót budowlanych ZDM wyznaczył na 30 listopada.