Na ul. Garncarskiej wprowadzony zostanie zakaz ruchu z wyłączeniem dojazdu do posesji, a ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. Piekary będzie czasowo dwukierunkowa - bez wjazdu na zamknięty odcinek ulicy Św. Marcin.

W związku z wprowadzeniem czasowego zakazu zatrzymywania się pojazdów na terenie imprezy, kierowców prosimy o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc objętych zakazem.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie imprezy.