Celem projektu „Rowerem przez Grunwald z osiedla Kopernika”, z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na który zagłosowali mieszkańcy, jak piszą pomysłodawcy jest "stworzenie legalnych i bezpiecznych tras rowerowych dla mieszkańców Osiedla Kopernika. Dzięki temu mieszkańcy osiedla o dużym stopniu zagęszczania ludności zyskają dogodne połączenia m.in. z centrum miasta oraz w kierunku jeziora Rusałka oraz Górczyna i Łazarza”. 

Po podpisaniu umowy, wykonawca wybuduje drogę dla rowerów, która będzie łącznikiem między ulicami Ściegiennego i Pogodną. Jednocześnie zostanie wyremontowany istniejący chodnik. Dodatkowo wykonawca poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w rejonie istniejących przejść dla pieszych oraz wyznaczy nowe przejście przez ulicę Ściegiennego. Prace obejmą obniżenie krawężników, zamontowanie dodatkowego oświetlenia „zebr” oraz mat fakturowych dla osób z dysfunkcjami wzroku. W celu poprawy widoczności zostanie również uporządkowane parkowanie na ulicy Ściegiennego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia prac budowlanych w ciągu 70 dni od podpisania umowy. Całkowity koszt inwestycji wynosi 430 tys. zł i jest finansowany ze środków Zarządu Dróg Miejskich.