Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, skrzyżowań równorzędnych i kontraruchu rowerowego, a także zmiana sposobu parkowania i objęcie ulicy strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”. Tak w jednym zdaniu można streścić dobiegające końca prace na ul. Mickiewicza. Dzięki nim ulica stanie się bezpieczniejsza i bardziej wygodna. Chodniki zostaną uwolnione od parkujących samochodów, ale liczba miejsc postojowych nie zmniejszy się.

W środę 14 sierpnia po południu na ul. Mickiewicza pomiędzy ulicami Zwierzyniecką, a Dąbrowskiego zacznie obowiązywać ruch jednokierunkowy. Kierowcy pojadą od ul. Dąbrowskiego do Słowackiego i od Zwierzynieckiej do Słowackiego. Umożliwi to przeprowadzenie ostatniego etapu prac, czyli wykonanie oznakowania miejsc postojowych i śluz bezpieczeństwa dla rowerów. Zamontowane zostaną również ławki.

Kierowców poruszających się ul. Mickiewicza prosimy o zachowanie ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie i unikanie jazdy „na pamięć”.