Prace trwają od dwóch tygodni. Koncentrowały się na ulicach znajdujących się w centrum miasta. Przede wszystkim z piasku, gałęzi, pozostałości liści i innych śmieci drogowych zostało oczyszczonych 70 km jezdni, na przykład ulice Słowiańska, Garbary, aleja Niepodległości, Aleje Solidarności, Szelągowska, Królowej Jadwigi. Niedługo zamiatarki pojawią się na Serbskiej, Winogrady, Dymka, Piwnej, Szwedzkiej, Kobylepole, Starołęckiej, Czernichowskiej i innych ulicach Starołęki, Szczepankowa. Szczególną uwagę zwraca się na martwe pola, azyle, pola skrzyżowań ulic, na których w okresie zimowym gromadzi się piasek i inne zanieczyszczenia.

Oczyszczane są również drogi rowerowe. Zakończyły się prace na Wartostradzie, Jana Pawła II, Alejach Solidarności, ks. Mieszka. Oczyszczanie chodników najczęściej odbywa się wraz z oczyszczaniem jezdni. Skuteczność prac jest większa, a zapiaszczenie nie przenosi się na sąsiednie nawierzchnie.

Po świętach Wielkanocnych czyszczenie jezdni, dróg rowerowych i chodników odbywać się będzie cyklicznie. Na przykład raz na dwa tygodnie zamiatarki będą oczyszczać 210 km jezdni. Jezdnie, drogi rowerowe mniej uczęszczane, znajdujące się na peryferiach miasta będą sprzątane doraźnie.

Obecnie dużych nakładów i starań wymaga sprzątanie terenów zielonych i poboczy ulic. Warunki atmosferyczne, a zwłaszcza porywisty wiatr, powodują gwałtowne rozrzucanie śmieci takich jak plastik, folie, zużyty papier. Dlatego zwracamy się z apelem do administratorów budynków, osiedli mieszkaniowych o zabezpieczenie przed wiatrem boksów i pojemników na śmieci. W efekcie mniej śmieci domowych znajdzie się na naszych ulicach i terenach zieleni przyulicznej.

Zgłoszenia dotyczące konieczności wykonania prac interwencyjnych można zgłaszać telefonicznie (61 64 77 231 – do końca marca telefon jest czynny przez całą dobę) lub pocztą elektroniczną (zdm@zdm.poznan.pl)