W trakcie remontu, który rozpoczął się w ostatnich dniach maja zerwana została stara, już w wielu miejscach dość zniszczona nawierzchnia. W jej miejsce jest ułożona nowa. Są także w wielu miejscach, tak gdzie trzeba było je wymienić zamontowane nowe krawężniki.

Dzięki tym pracom zwiększa się bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz komfort przejazdów jedną z głównych ulicach na Ratajach.

Do wykonania zostały  jeszcze drobne prace wykończeniowe oraz malowanie oznakowania. Jednak nie mają one już większego wpływu na utrudnienia dla jadących tą ulicą.