Obecnie trzeba jechać po zniszczonej nawierzchni i betonowych płytach. Od czwartku (18 lipca) rozpocznie się frezowanie i układanie nowej nawierzchni. W pierwszym etapie na odcinku ul. Dolna Wilda w okolicy Aquanetu, czyli od wiaduktu kolejowego po skrzyżowanie z ul. Piastowską. Następnie roboty będą prowadzone na części wyjazdowej z miasta, w rejonie skrzyżowania z ul. Czechosłowacką.

 Prace będą prowadzone pod ruchem, czyli ulica będzie przejezdna. Jednak trzeba będzie wprowadzić miejscowe wygrodzenia jezdni. Kierowców prosimy o zwracanie uwagi na obowiązujące oznakowanie. Po zakończeniu prac, czyli już w sierpniu będzie można korzystać z nowej, wygodnej nawierzchni.