W tym roku na mycie chodników Zarząd Dróg Miejskich przeznaczy 320 tysięcy złotych. Lokalizacje do mycia są wybierane przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich przy współudziale lokalnych rad osiedli. Samorządowcy mieszkający w danym rejonie Poznania najlepiej wiedzą, gdzie powinny zostać skierowane maszyny czyszczące. Są to najczęściej te chodniki, po których porusza się najwięcej osób, czyli główne trakty piesze. Choć typowane są też i te położone wzdłuż bocznych uliczek.

Oprócz standardowego oczyszczania chodników w technologii mechaniczno-ręcznej (tzw. zamiatanie ze zraszaniem, gdy to  woda nie jest lana pod ciśnieniem, szczotki wymiatają zabrudzenie, a turbiny pochłaniają wymiecione zanieczyszczenie) – stosujemy dodatkową usługę nazywaną myciem ciśnieniowym chodników w celu usunięcia zaplamienia pochodzenia organicznego. Łączy ona kilka zabiegów: wymywanie wodą pod ciśnieniem, szorowanie, a także stosowanie ekologicznych środków chemicznych absorpcyjnych.

Trzeba dodać, że rozszerzyliśmy zakres tej usługi na najważniejsze chodniki w śródmieściu. W tym roku po raz pierwszy myjemy ciśnieniowo chodniki nie tylko na Starym Mieście, lecz także na terenie Grunwaldu, Jeżyc i Wildy.

Dzięki myciu nie tylko poprawia się estetyka, ale czyszczenie ma też aspekt sanitarny. Pamiętajmy także o tym, że sami mamy wpływ na estetyką miasta. Wyrzucając odpadki do koszy, czy też sprzątając po swoich pupilach działamy na jej rzecz.