Lokalizacja chodnika i drogi rowerowej, rozmieszczenie oświetlenia i małej architektury, a także sposoby na ograniczenie i uspokojenie ruchu. Wszystko to znalazło się w projektach ulicy Umultowskiej stworzonych przez mieszkańców. Efekty ich pracy zostaną przeanalizowane przez projektantów, którzy opracują dwuwariantową koncepcję budowy ul. Umultowskiej od ul. Krygowskiego do Ślazowej.

Warsztaty, rozpoczynające drugi etap konsultacji społecznych po raz pierwszy wykorzystały metodę planowania partycypacyjnego. Polega ona na tym, że to mieszkańcy, podzieleni na grupy, mają szansę samodzielnie zaprojektować rozwiązania, które najbardziej im odpowiadają. Na potrzeby warsztatów przygotowane zostały plansze prezentujące przedmiotowy odcinek ul. Umultowskiej z oznaczonymi granicami pasa drogowego oraz sąsiadujących z nim działek, a także zestaw kartonowych elementów (modułów) do umieszczania na planszach. Mieszkańcy mieli do dyspozycji m. in. moduły jezdni, chodników, oświetlenia, wyniesionych skrzyżowań, małej architektury i oznakowania. Ich zadaniem było takie umieszczenie modułów na planszy, aby zagospodarować projektowany odcinek ul. Umultowskiej. Merytoryczne wsparcie w „projektowaniu” zapewnili specjaliści ZDM.

Po zakończeniu prac przez mieszkańców wszystkie plansze zostały sfotografowane. Rozwiązania zaproponowane przez każdą z grup uczestników zostaną następnie opracowane i przedstawione w formie raportu, który wraz ze zdjęciami plansz będzie opublikowany na stronie ZDM w terminie do 28 marca br. Następnie nad raportem pochylą się projektanci, których zadaniem będzie zweryfikowanie „projektów” i wykorzystanie ich do przygotowania dwuwariantowej koncepcji budowy ul. Umultowskiej. Gotowa dokumentacja koncepcyjna będzie przedmiotem trzeciego etapu konsultacji społecznych, planowanych wstępnie na czerwiec br.

Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu warsztatowym, a chcieliby podzielić się pomysłami na zagospodarowanie ul. Umultowskiej, uruchomiony został adres poczty elektronicznej umultowska2019@zdm.poznan.pl. Wiadomości z propozycjami konkretnych rozwiązań można przesyłać do 28 lutego br.