Procesja zabezpieczana będzie przez funkcjonariuszy policji i straży miejskiej, pracowników Nadzoru Ruchu MPK i służby kościelne, a na jej trasie należy liczyć się z chwilowymi ograniczeniami w ruchu i wyłączeniami sygnalizacji świetlnej. Na czas zgromadzenia na Ostrowie Tumskim wyłączone z ruchu pojazdów mogą być jezdnie w rejonie katedry i placu Katedralnego.

MIR