Ulica Pułaskiego stanowi ważną drogę łączącą położone w jej rejonie drogi rowerowe oraz cele rowerowych podróży, takie jak parki Cytadela, Wodziczki czy Park Sołacki. Jej odcinek pomiędzy al. Wielkopolską, a ul. Armii Poznań pozbawiony jest jednak jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej, przez co rowerzyści muszą poruszać się po jezdni na zasadach ogólnych.

22 marca na stronie internetowej ZDM opublikowany zostanie opis wielowariantowej koncepcji budowy infrastruktury rowerowej na wskazanym wyżej odcinku. Zainteresowane osoby będą mogły wypowiedzieć się na temat zaproponowanych w niej rozwiązań projektowych, wysyłając email, tradycyjny list lub dostarczając pismo do siedziby ZDM w terminie do 5 kwietnia br.