Na zlecenie ZDM wykonane zostaną trzy zielone przestrzenie wzdłuż ulicy Ściegiennego na odcinku od ulicy Rynarzewskiej do Promienistej po stronie północnej. Dziś w tych miejscach znajdują się pozostałości trawników zniszczone przez nielegalnie parkujące pojazdy.

W ramach tegorocznej inwestycji, która jest kontynuacją prac wykonanych po drugiej stronie ulicy jeszcze w 2015 roku, powstaną szerokie gazony obsadzone zielenią. Posadzone zostaną tam drzewa - 6 sztuk ambrowców oraz krzewy  - prawie 100 cisów i 300 sztuk tawuły japońskiej. Na wiosnę oczy przechodniów będą cieszyć kwitnące hiacynty – 1000 sztuk

Obecne prace prowadzone się przy uwzględnieniu zaplanowanego w tym samym czasie remontu chodnika i terminów agrotechnicznych dotyczących nasadzeń roślin. Do końca lipca potrwają prace związane z budową gazonów i uzupełnieniem ich ziemią urodzajną. Drugi etap prac zaplanowany jest na jesień.  Zostaną wówczas posadzone rośliny. Prace powinny się zakończyć do końca października.

Remont chodnika potrwa do połowy sierpnia. Nowa nawierzchnia  będzie wykonana z płyt chodnikowych 50x50 cm na odcinku od ulicy Pogodnej do Promienistej po stronie północnej.