Tak może być na ulicach: Starołęckiej i Pokrzywno. Jeśli pogoda pozwoli to prace na jezdni będą prowadzone na ul. Zamenhofa, ul. Serbskiej i ul. Zakopiańskiej.