Zakład Robót Drogowych będzie prowadził także prace na ul. Armii Poznań (w okolicy skrzyżowania z al. Niepodległości). Roboty o mniejszych zakresach przewidziane są w kilku punktach na ul. Głogowskiej oraz na ul. Złotowskiej.

Kontynuowane są prace brukarskie na ul. Kosińskiego i ul. Iłłakowiczówny, przy czym możliwe jest tam wygrodzenie części pasa jezdni.