Dyskusja na temat docelowego zagospodarowania nieutwardzonego odcinka ul. Umultowskiej rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to Zarząd Dróg Miejskich wspólnie z Gabinetem Prezydenta Miasta Poznania zorganizował dla mieszkańców spacery badawcze. Były to trzy spotkania, podczas których uczestnicy pokonali odcinek ul. Umultowskiej pomiędzy ul. Krygowskiego, a Ślazową, dyskutując o kluczowych problemach i potrzebach na poszczególnych odcinkach drogi. Szczegółowe podsumowanie tego etapu konsultacji dostępne jest tutaj.

12 lutego br. rozpocznie się drugi etap konsultacji społecznych. Ich kluczowym elementem będą warsztaty, w czasie których zainteresowani mieszkańcy, z pomocą specjalistów ZDM i projektantów, będą mieli okazję zmierzyć się z zadaniem zaprojektowania drogi spełniającej ich oczekiwania. Wypracowane w ten sposób rozwiązania stanowić będą podstawę do przygotowania wielowariantowej koncepcji budowy ul. Umultowskiej. Między innymi ten temat został poruszony podczas wczorajszego (9 stycznia) spotkania informacyjnego, które odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ul. Umultowskiej 114.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 mieszkańców. Oprócz informacji o planowanych konsultacjach, poznali oni wyniki badań natężenia ruchu przeprowadzonych w pobliżu ZSP nr 9 w listopadzie ubiegłego roku. Na zlecenie ZDM wykonano ilościowe i jakościowe pomiary ruchu na skrzyżowaniach: ul. Naramowickiej z Widłakową, Widłakowej z Umultowską, Umultowskiej ze Ślazową i Umultowskiej z Hubami Moraskimi. Badania zostaną powtórzone wiosną tego roku – dzięki temu możliwa będzie ocena czy i w jaki sposób zmienia się natężenie i struktura ruchu na obszarze planowanej inwestycji. W ramach prac nad dokumentacją projektową ZDM przygotuje również prognozę ruchu dla utwardzonej ul. Umultowskiej.

Ograniczenie i uspokojenie ruchu, budowa chodnika i drogi rowerowej, montaż oświetlenia oraz ochrona walorów przyrodniczo-rekreacyjnych ul. Umultowskiej to jedne z najważniejszych postulatów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach I etapu konsultacji w ubiegłym roku. Również one zostały przypomniane podczas spotkania informacyjnego. Omówiono zarówno propozycje dotyczące całego odcinka przeznaczonego pod budowę drogi, jak również te odnoszące się do poszczególnych fragmentów ul. Umultowskiej.

Na koniec zaprezentowany został harmonogram dalszych prac. Zgodnie z nim w lutym br. (od 12 do 28) odbędzie się II etap konsultacji społecznych, po którym ruszą prace nad dokumentacją koncepcyjną. Te z kolei potrwają do lipca. W międzyczasie, jeszcze przed wakacjami (czerwiec), zaplanowano III etap konsultacji. Mieszkańcy zapoznają się wtedy z wariantami rozwiązań dla ul. Umultowskiej. Zakończenie prac nad ostateczną wersją koncepcji planowane jest na październik br. Obecnie w budżecie miasta na opracowanie dokumentacji zarezerwowane zostało 200 tysięcy złotych.

Do pobrania:

Budowa ul. Umultowskiej - prezentacja na spotkanie informacyjne (pdf, 1475 kb)