- Co roku przeznaczamy coraz więcej środków na poprawę bezpieczeństwa pieszych, w tym na doświetlenie „zebr”. W tym roku zarezerwowaliśmy ponad dwa miliony złotych na ten cel, czyli 800 tysięcy złotych więcej niż w zeszłym – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Poznania. 

Lokalizacje zostały zaproponowane przez przedstawicieli lokalnych społeczności. Łącznie 27 rad osiedli wskazały przejścia dla pieszych, gdzie ich zdaniem trzeba poprawić bezpieczeństwo i jednocześnie przeznaczyły środki na ten cel.  W ramach miejskiego programy doświetleń połowę kosztów budowy pokrywają samorządy osiedlowe, a druga połowa pochodzi z budżetu ZDM.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów Zarządu Dróg Miejskich, który doświetla każdego roku co najmniej kilkanaście „zebr”, położonych w różnych częściach miasta. 

- W ubiegłym roku podpisaliśmy umowy na doświetlenie 24 przejść dla pieszych, których realizacja zakończyła się w tym roku - wyjaśnia Krzysztof Olejniczak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. 

Zaplanowane na ten rok są prace będą prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca zajmuje się całą inwestycją od fazy uzgodnień i projektów po finalne włączenie oświetlenia. 

Podpisaliśmy pierwsze umowy na tegoroczne doświetlenie „zebr” - w 15 lokalizacjach - m.in.: na ulicy Szczepankowo (przy ul. Na Dołku), ul. Smolnej (przy skrzyżowaniu z ul. Główną), ul. Wojciechowskiego (przy ul. Suszki), ul. Umultowskiej (przy przejeździe kolejowym), ul. Dąbrowskiego (przy wejściu do ogrodu botanicznego), ul. Kraszewskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Szamarzewskiego). Wykonawcy mają czas do końca listopada na wykonanie robót. Równocześnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawców doświetleń w kolejnych siedmiu lokalizacjach.

Na czym polega doświetlenie przejść? Montowane na niższych słupach oprawy kierują strumień światła pod odpowiednim kątem bezpośrednio na przejście dla pieszych, co sprawia, że przechodząca przez nią osoba jest po zmroku lepiej widoczna dla zbliżającego się kierowcy, a co za tym idzie - bezpieczniejsza.

Doświetlenia wykonywane są również w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych, obejmujących m.in. przebudowy dróg czy też budowy chodników i nowych przejść dla pieszych.

Przejścia dla pieszych, które mają zostać doświetlone:

 • ul. Szczepankowo przy ul. Na Dołku
 • ul. Wilczak przy ul. Ugory
 • ul. Smolna przy ul. Głównej
 • ul. Wojciechowskiego przy ul. Suszki
 • ul. Starołęcka przy dukcie do Fortu I
 • ul. Głuszyna przy przystanku „Park Sypniewskiego”
 • ul. Kraszewskiego przy ul. Szamarzewskiego
 • ul. Palacza przy Lidlu
 • ul. Dąbrowskiego przy wejściu do ogrodu botanicznego
 • ul. 28 Czerwca 1965 r. przy ul. Azaliowej
 • ul. Zakopiańska przy ul. Lubieńskiej
 • Al. Solidarności na wiadukcie Witosa
 • ul. Taczanowskiego przy ul. Gwiaździstej
 • ul. Morasko przy ul. Huby Moraskie
 • ul. Umultowska przy torach kolejowych
 • ul. Murawa przy ul. Hercena
 • ul. Sianowska przy ul. Kościerzyńskiej
 • ul. Mieleszyńska przy ul. Otwartej
 • ul. Strzegomska  na wysokości ul. Gałczyńskiego
 • ul. Inflancka przy Przedszkolu nr 53 im. Koszałka Opałka
 • ul. Literacka przy wjeździe w ul. Ludwiki Dobrzyńskiej - Rybickiej
 • al. Niepodległości przy ul. św. Barbary.