Obsługa ruchu rowerowego do i wokół centrum Poznania, połączenie śródmieścia z Maltą, Wartostradą i wschodnią częścią miasta. Taką rolę ma pełnić droga rowerowa wzdłuż ulic Solnej, Estkowskiego i Wyszyńskiego.

Zgodnie z Programem Rowerowym Miasta Poznania na lata 2017 – 2022 główne trasy rowerowe podzielone zostały na drogi radialne, czyli rozchodzące się promieniście od centrum w kierunku zewnętrznych części miasta oraz dwa ringi, czyli rowerowe obwodnice śródmieścia. Program Rowerowy przewiduje dwie obwodnice: Ring 2 o przebiegu zbliżonym do II Ramy Komunikacyjnej i Ring 1, otaczający ścisłe centrum Poznania. Projektowana droga rowerowa pomiędzy rondem Śródka, a ul. Kulasa stanowić będzie odcinek tego drugiego. Dzięki niej rowerzyści dojeżdżający ze wschodnich i północno-wschodnich dzielnic miasta zyskają bezpieczne i wygodne połączenie z centrum.

Projektowana droga rowerowa została zlokalizowana w całości po północnej stronie ulic Solnej, Estkowskiego i Wyszyńskiego. Rozwiązanie takie było podyktowane mniejszą liczbą kolizji oraz możliwością poprowadzenia całej trasy po jednej stronie wskazanych wyżej ulic. Z koncepcji wyłączone zostały mosty Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Przebieg drogi podzielono na pięć następujących odcinków.

Odcinek 1 – od ronda Śródka do mostu Mieszka I

 • Zaprojektowano drogę rowerową o szerokości 2m i chodnik o szerokości od 1,7m do 4,4m (w rejonie przystanku autobusowego przy rondzie Śródka).
 • Początek projektowanej drogi na wysokości przejścia dla pieszych przez północną jezdnię ul. Wyszyńskiego.
 • Zaproponowano lokalizację drogi rowerowej po północnej stronie chodnika do końca zatoki autobusowej, a następnie zamianę położenia z chodnikiem i dalszy jej bieg w kierunku zachodnim bliżej krawędzi jezdni.
 • Pomiędzy wlotami ul. Rynek Śródecki DDR zaprojektowano przy krawędzi północnej jezdni ul. Wyszyńskiego.
 • Przewidziano wspólny przebieg drogi rowerowej i chodnika pomiędzy zachodnim wlotem ul. Rynek Śródecki, a mostem Mieszka I, DDR zlokalizowano po południowej stronie chodnika (przy jezdni).

Odcinek 2 – od mostu Mieszka I do mostu Bolesława Chrobrego

 • Zaprojektowano drogę rowerową o szerokości od 2m do 3m (w rejonie przejazdu przez ul. Panny Marii) i chodnik o szerokości od 2m do 3,8m (w rejonie przystanku autobusowego Katedra).
 • Zamiana lokalizacji drogi i rowerowej i chodnika przed zatoką autobusową; z uwagi na ochronę drzew, przesunięto przystanek autobusowy na wschód, co pozwoliło ograniczyć ingerencję w zieleń rosnącą na skarpie po północnej stronie pasa drogowego.
 • Uwzględniono ponowne przecięcie chodnika przez drogę rowerową przed skrzyżowaniem z ul. Panny Marii.
 • Zaprojektowano przejazd rowerowy przez ul. Panny Marii.

Odcinek 3 – od mostu Bolesława Chrobrego do ul. Garbary

 • Zaprojektowano drogę rowerową o szerokości od 2m do 3m i chodnik o szerokości od 2m do 3,6m.
 • Pomiędzy mostem Chrobrego, a Starym Portem drogę rowerową wyznaczono po północnej stronie chodnika (dalej od jezdni), a na odcinku od Starego Portu do skrzyżowania z ul. Garbary po stronie południowej (przy jezdni ul. Estkowskiego).
 • Drogę rowerową poprowadzono w miejscu istniejącego prawoskrętu z ul. Wyszyńskiego w ul. Szyperską, a w rejonie skrzyżowania z ul. Garbary w miejscu prawoskrętu z ul. Estkowskiego w ul. Garbary.
 • Zaprojektowano przejazd rowerowy przez ul. Szyperską.
 • Zaprojektowano przejazdy rowerowe przez wschodni i zachodni wlot skrzyżowania ul. Garbary z ul. Małe Garbary i Estkowskiego.

Odcinek 4 – od ul. Garbary do ul. Działowej

 • Zaprojektowano drogę rowerową o szerokości od 2m do 3m i chodnik o szerokości od 1,5m do 3m (w rejonie przystanku autobusowego Małe Garbary).
 • Na całej długości tego odcinka drogę rowerową przewidziano po południowej stronie chodnika (przy jezdni).
 • Zaprojektowano przejazdy rowerowe przez ulice: Bóżniczą, Św. Wojciech i Działową.
 • Pomiędzy ul. Bóżniczą, a Św. Wojciech (na wysokości stacji paliw) zaprojektowano 7 równoległych miejsc postojowych.

Odcinek 5 – od skrzyżowania z ul. Działową do skrzyżowania z ul. Kulasa

 • Zaprojektowano drogę rowerową o szerokości od 2m do 3m i chodnik o szerokości od 2m do 4m (w rejonie przystanku autobusowego Solna).
 • Droga rowerowa została zlokalizowana po północnej stronie chodnika.
 • Zaprojektowano przejazd rowerowy przez ul. Hejmowskiego.
 • Na odcinku od ul. Działowej do Al. Marcinkowskiego drogę rowerową poprowadzono po istniejących miejscach parkingowych. Aby zrekompensować utracone miejsca zaprojektowano 24 równoległe miejsca postojowe pomiędzy ul. Hejmowskiego i ul. Kulasa po północnej stronie ulicy.
 • Zaprojektowano nasadzenia drzew.

Koncepcja przewiduje budowę drogi rowerowej o nawierzchni mineralno–asfaltowej, chodników o nawierzchni z płyt betonowych 50x50, a zatok autobusowych, zjazdów i miejscowych zabruków z kostki kamiennej rzędowej. Projekt uzupełniają nasadzenia zieleni w postaci drzew i krzewów.

Opisane wyżej rozwiązania zostały zilustrowane na załączonym planie sytuacyjnym. Dotyczące go uwagi, pytania i propozycje zmian można przesyłać mailem na adres rower_staremiasto@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczając pismo do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu w terminie do 23 września br.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowane zostały spotkania z mieszkańcami osiedli Stare Miasto i Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria. Pierwsze z nich odbędzie się 9 września o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Garbary 82, a drugie 10 września o godzinie 17:00 w Państwowej Szkole Muzycznej nr 2 przy ul. Bydgoskiej 4.

Konsultacje społeczne potrwają od 9 do 23 września br.

Do pobrania:

Plan sytuacyjny - odcinek 1

Plan sytuacyjny - odcinek 2

Plan sytuacyjny - odcinek 3

Plan sytuacyjny - odcinek 4

Plan sytuacyjny - odcinek 5