Poprawa właściwości użytkowych i zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu to najważniejsze cele przebudowy wiaduktu łączącego osiedla Żegrze i Chartowo oraz rozbudowy sąsiadujących z nim skrzyżowań ulicy Kurlandzkiej z Wiatraczną i Bobrzańską. Konsultacje społeczne tego zadania potrwają od 4 do 18 stycznia 2018 roku.

Zakres inwestycji będącej przedmiotem konsultacji obejmuje dwa elementy. Pierwszym jest budowa zupełnie nowej konstrukcji wiaduktu drogowego przerzuconego nad ul. Krzywoustego, a drugim rozbudowa skrzyżowań ulicy Kurlandzkiej z Wiatraczną po stronie Żegrza i Kurlandzkiej z Bobrzańską na Chartowie. Przeprawa pomiędzy tymi osiedlami zostanie poszerzona i będzie miała zwiększoną nośność. Ponadto ruch rowerowy, który obecnie odbywa się na zasadach ogólnych, zostanie poprowadzony po oddzielonej od jezdni drodze dla rowerów. Wykonane zostanie odwodnienie i poprawiona będzie geometria wiaduktu. W zakresie przebudowy sąsiadujących z nim skrzyżowań koncepcja przewiduje dwa warianty, z których pierwszy (Wariant I) obejmuje budowę skrzyżowań skanalizowanych wraz z lewoskrętami, a drugi (Wariant II) – wykonanie rond. Ponadto przewiduje się przebudowę zatok autobusowych znajdujących się na wlotach ul. Kurlandzkiej od strony
ul. Dziadoszańskiej i Piaśnickiej.

Poniżej prezentujemy szczegółowy opis przedmiotowej koncepcji wraz z materiałami graficznymi.

I. Wiadukt w ciągu ul. Kurlandzkiej

Zakres projektowanych prac:
a. budowa nowej, poszerzonej konstrukcji wiaduktu nad ul. Krzywoustego o zwiększonej nośności;
b. poszerzenie jezdni z 7m do 7,6m;
c. wyznaczenie chodnika i drogi dla rowerów o łącznej szerokości 4m (obecnie 3m);
d. wykonanie odwodnienia jezdni, chodnika i drogi dla rowerów;
e. poprawa geometrii niwelety drogi;

II. Skrzyżowanie ul. Kurlandzkiej z ulicą Bobrzańską

Wariant I - Skrzyżowanie skanalizowane z lewoskrętem
1. Projektowane parametry:
a. klasa drogi – Z (zbiorcza);
b. skrzyżowanie trójwlotowe;
c. dopuszczalne obciążenie na oś – 115 kN;
d. szerokość pasów ruchu jezdni: 3,5m (poszerzone do 5m w rejonie wyspy trójkątnej)
e. rodzaje nawierzchni:
- jezdnia – mieszanka mastyksowo – gresowa;
- droga dla rowerów – beton asfaltowy;
- chodniki – kostka betonowa lub płyty chodnikowe betonowe;
- wybrukowania– kostka brukowa kamienna regularna.

2. Zakres inwestycji
Zaprojektowano układ drogowy zbliżony do obecnego, tj. skrzyżowanie skanalizowane z wydzielonym lewoskrętem dla relacji z pierwszeństwem przejazdu.

Najistotniejsze zmiany:
a. uregulowanie szerokości pasów ruchu do 3,50 m na jezdniach dwu- i trzypasowych oraz do 5,0 m na jezdniach jednopasowych w rejonie wysp;
b. odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodów – zaprojektowano ścieżki rowerowe obsługujące wszystkie kierunki ruchu;
c. przebudowa zatoki autobusowej na wlocie ulicy Kurlandzkiej (od ul. Dziadoszańskiej);
d. zastosowanie nowego oświetlenia typu LED, w tym lamp doświetlających przejścia dla pieszych.

Wariant II - rondo
1. Projektowane parametry:
a. klasa drogi – Z (zbiorcza);
b. skrzyżowanie typu rondo:
- jednopasowe;
- średnica zewnętrzna: 35m;
- szerokość jezdni: 5m; na wjazdach na rondo: 3,5m; na wyjeździe z ronda: 4,5m
- szerokość pierścienia wewnętrznego (kostka kamienna): 2m;
c. prędkość ograniczona oznakowaniem na dojeździe do ronda: 40 km/h;
d. dopuszczalne obciążenie na oś – 115 kN;
e. rodzaje nawierzchni:
- jezdnia – mieszanka mastyksowo – gresowa;
- ścieżka rowerowa – beton asfaltowy;
- chodniki – kostka betonowa lub płyty chodnikowe betonowe;
- wybrukowania– kostka brukowa kamienna regularna.

2. Zakres inwestycji
Zaprojektowano rondo jednopasowe trójwlotowe. Na wszystkich wlotach zastosowano wyspy trójkątne kanalizujące ruch o długości ok. 15m, które pełnią również funkcję azylów dla pieszych i rowerzystów.

Najistotniejsze zmiany:
a. zaprojektowanie ronda;
b. uregulowanie szerokości pasów ruchu do 3,50 m na jezdniach dojazdowych do ronda;
c. uporządkowanie ruchu rowerowego – zaprojektowano ścieżki rowerowe obsługujące wszystkie kierunki ruchu;
d. przebudowa zatoki autobusowej na wlocie ulicy Kurlandzkiej (od. Dziadoszańskiej);
e. zastosowanie nowego oświetlenia typu LED.

III. Skrzyżowanie ul. Kurlandzkiej z ul. Wiatraczną

Wariant I – Skrzyżowanie skanalizowane z lewoskrętem
1. Projektowane parametry:
a. klasa techniczna dróg – Z;
b. skrzyżowanie czterowlotowe;
c. dopuszczalne obciążenie na oś – 115 kN;
d. szerokość pasów ruchu jezdni: 3,5m (5m – w rejonie wyspy trójkątnej);
e. rodzaje nawierzchni:
- jezdnia – mieszanka mastyksowo – gresowa;
- droga dla rowerów – beton asfaltowy;
- chodniki – kostka betonowa lub płyty chodnikowe betonowe;
- wybrukowania– kostka brukowa kamienna regularna.

2. Zakres inwestycji
Zaprojektowano układ drogowy zbliżony do obecnego tj. skrzyżowanie czterowlotowe skanalizowane z wyspą typu „duża kropla” i wyspą trójkątną na wlocie ul. Kurlandzkiej od strony wiaduktu.

Najistotniejsze zmiany:
a. zaprojektowanie lewoskrętów wyznaczonych oznakowaniem poziomym na głównym kierunku ruchu – wlot ul. Wiatracznej i ul. Kurlandzkiej (od ul. Piaśnickiej);
b. uregulowanie szerokości pasów ruchu do 3,5m;
c. uporządkowanie ruchu rowerowego – zaprojektowano drogi dla rowerów obsługujące wszystkie kierunki ruchu;
d. przebudowa zatoki autobusowej na wlocie ulicy Kurlandzkiej (od ul. Piaśnickiej);
e. zastosowanie nowego oświetlenia typu LED, w tym lamp doświetlających przejścia dla pieszych,
f. alternatywnie: zaprojektowano przystanek autobusowy z zatoką na wlocie ul.Kurlandzkiej (od ul. Piaśnickiej) w odległości ok. 80 m od skrzyżowania ulic.

Wariant II - rondo
1. Projektowane parametry:
a. klasa techniczna dróg – Z;
b. kategoria ruchu– KR 4;
c. skrzyżowanie typu rondo:
- jednopasowe;
- średnica zewnętrzna: 40 m;
- szerokość jezdni: 5 m; na wjazdach na rondo: 3,5 m; na wyjeździe z ronda: na wlotach dróg publicznych: 4,25-4,5 m; na wlocie drogi wewnętrznej: 3,5 m;
- szerokość pierścienia wewnętrznego (kostka kamienna): 2 m;
d. prędkość ograniczona oznakowaniem na dojeździe do ronda: 40 km/h;
e. dopuszczalne obciążenie na oś – 115 kN;
f. szerokość pasów ruchu jezdni przed rondem: 3,25 m-3,5 m;
g. rodzaje nawierzchni:
- jezdnia – mieszanka mastyksowo – gresowa;
- droga dla rowerów – beton asfaltowy;
- chodniki – kostka betonowa lub płyty chodnikowe betonowe;
- wybrukowania– kostka brukowa kamienna regularna.

2. Zakres inwestycji
Zaprojektowano rondo jednopasowe, czterowlotowe. Na wlotach dróg publicznych tj. ulicy Kurlandzkiej i Wiatracznej zastosowano wyspy trójkątne kanalizujące ruch o długości ok. 15 m, które pełnią również funkcję azylów dla pieszych i rowerzystów. Wlot drogi wewnętrznej z osiedla zaprojektowano bez wyspy dzielącej.
Najistotniejsze zmiany:
a. zaprojektowanie ronda;
b. uregulowanie szerokości pasów ruchu do 3,25-3,50 m na jezdniach dojazdowych do ronda;
c. uporządkowanie ruchu rowerowego – zaprojektowano ścieżki rowerowe obsługujące wszystkie kierunki ruchu;
d. przebudowa zatoki autobusowej na wlocie ulicy Kurlandzkiej (od ul. Piaśnickiej);
e. alternatywnie: zaprojektowano przystanek autobusowy z zatoką na wlocie ul. Kurlandzkiej (od ul. Piaśnickiej) w odległości ok. 80 m od skrzyżowania ulic;
f. zastosowanie nowego oświetlenia typu LED.

Komentarze, sugestie i pytania dotyczące zaprezentowanej koncepcji można przesyłać do ZDM pocztą elektroniczną na adres kurlandzka@zdm.poznan.pl lub tradycyjną, kierując pismo do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu w terminie do 18 stycznia 2018 roku.

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami osiedli Żegrze i Chartowo, które odbędzie się 11 stycznia o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 64 os. Orla Białego 120.