Ulica Rybaki nie stanowi obecnie najlepszej wizytówki centrum Poznania. Nie remontowana od wielu lat charakteryzuje się sfatygowaną nawierzchnią jezdni, rozjechanymi przez samochody chodnikami, brakiem wysokiej zieleni i małej architektury. W najbliższym czasie może się to całkowicie zmienić.

Rozbudowa ulicy oznacza zmianę układu komunikacyjnego, przywrócenie ulicy zieleni wysokiej, uwolnienie chodników od parkujących samochodów, optymalizację miejsc postojowych, wydzielenie przestrzeni na małą architekturę, poprawę nawierzchni chodników i ulicy. Planuje się również zmianę organizacji ruchu na obecnie funkcjonującym fragmencie z drogi dwukierunkowej na jednokierunkową (tj. od Krakowskiej do Strzałowej) oraz poprawę układu geometrycznego skrzyżowania ulic Rybaki i Strzałowej.

  • 6 kwietnia 2017 r. - spotkanie warsztatowe z osobami zainteresowanymi zmianami na terenie objętym konsultacjami,
  • 25 kwietnia 2017 r. - przeprowadzony zostanie sondaż w punktach konsultacyjnych dotyczący planowanych zmian,
  • 4 maja 2017 r.  - planowane jest spotkanie z mieszkańcami podsumowujące przeprowadzone konsultacje.

Uwagi, wnioski dotyczące koncepcji prosimy przesyłać do dnia 18 kwietnia 2017 r. na adres: rybaki@zdm.poznan.pl
Konsultacje potrwają od 06 do 25 kwietnia 2017 r.