Zmiana organizacji ruchu to jeden z najważniejszych projektów planowanych na terenie Łazarza. Dzięki niej możliwe będzie wprowadzenie Stefy Płatnego Parkowania, co w połączeniu
z uspokojeniem ruchu i rewitalizacją Rynku Łazarskiego przyczyni się do podniesienia jakości życia w tej części Poznania. Konsultacje społeczne wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu potrwają do końca stycznia 2018 roku. Spotkania z mieszkańcami odbędą się 17 i 18 stycznia.

Uspokojenie ruchu, uporządkowanie parkowania i uczynienie ulic Łazarza bardziej przyjaznymi mieszkańcom to najważniejsze cele wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu dla tej dzielnicy. Obejmuje ona zmianę kierunków ruchu na wybranych odcinkach łazarskich ulic, ograniczenie prędkości do 30km/h i wyłączenie niektórych fragmentów z ruchu kołowego.

Proponowane zmiany to pierwszy krok do wprowadzenia na terenie Łazarza Strefy Płatnego Parkowania. Najważniejsza korzyść jaką przyniesie ona mieszkańcom to zwiększenie rotacji parkujących aut. Oznacza to, że samochody rzadziej będą pozostawiane na długi czas i łatwiej będzie o znalezienie wolnego miejsca. W połączeniu z ograniczeniem przejazdów tranzytowych, SPP zniechęci osoby spoza Łazarza do pozostawiania tu swoich pojazdów. Szczegółowe dane dotyczące liczby dostępnych miejsc postojowych i ich lokalizacji będą znane na kolejnym etapie prac nad wprowadzeniem SPP na Łazarzu. Dobrą wiadomością dla mieszkańców dzielnicy jest to, że będą mogli uzyskać identyfikator mieszkańca strefy, upoważniający do korzystania z miejsc postojowych
za jedynie 10 złotych miesięcznie.

Koncepcja organizacji ruchu na Łazarzu opracowana została na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich
w Poznaniu. Obejmuje ona trzy różne warianty i stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat zmian, które w jak największym stopniu będą spełniać oczekiwania mieszkańców. Dlatego też nie należy traktować koncepcji jako dzieła ostatecznego. Przeciwnie, na obecnym etapie prac może ona być zmieniana i poprawiana. Poniżej zamieszczony został opis zmian proponowanych w poszczególnych wariantach, wraz z załącznikami: mapami wariantów, obecnymi i prognozowanymi trasami przejazdów tranzytowych.

Koncepcja będąca przedmiotem niniejszych konsultacji została pozytywnie zaopiniowania przez Radę Osiedla Św. Łazarz w Wariancie 1. W ramach dotychczasowych uzgodnień ustalono również,
że zwężenie ul. Głogowskiej zaprezentowane w wariantach 2 i 3 będzie możliwe dopiero
po wybudowaniu ul. Dolnej Głogowskiej, nie mniej projekt zwężenia został utrzymany
w prezentowanych materiałach aby dać zainteresowanym osobom pełen obraz proponowanych zmian.

Wariant 1
W pierwszym wariancie organizacji ruchu zawarte zostały następujące zmiany:
1. wyłączenie z ruchu kołowego ulic przebiegających na wskroś przez Rynek Łazarski;
2. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach i odcinkach ulic: Jarochowskiego, Potockiej, Stablewskiego, Lodowej, Dmowskiego, Łukaszewicza, Mottego, Calliera, Granicznej, Małeckiego, Niegolewskich;
3. nakaz skrętu w ul. Szymborską (z wyłączeniem autobusów ZTM) na skrzyżowaniu ul. Szymborskiej
i ul. Chociszewskiego;
4. likwidacja lewoskrętów z ul. Głogowskiej w ul. Berwińskiego (rozwiązanie zostało już wdrożone
w ramach oddzielnego zadania) i ul. Śniadeckich.

Wariant 2
Drugi z przygotowanych wariantów obejmuje:
1. wyłączenie z ruchu kołowego ulic przebiegających na wskroś przez Rynek Łazarski;
2. zwężenie Głogowskiej odbywa się po jednym pasie ruchu w każdą stronę na odcinku między
ul. Hetmańską i ul. Śniadeckich;
3. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach/odcinkach ulic: Potockiej, Stablewskiego, Lodowej, Dmowskiego, Łukaszewicza, Mottego, Calliera, Granicznej, Małeckiego, Strusia, Kanałowej, Niegolewskich, Chociszewskiego, Potworowskiego, Stablewskiego, Morawskiego, Szczanieckiej, Niegolewskich, Limanowskiego, Drużbackiej, Wyspiańskiego, Berwińskiego, Jarochowskiego, Bogusławskiego, Śniadeckich, Ułańskiej, Kossaka, Chełmońskiego, Siemiradzkiego, Grottgera;
4. likwidacja lewoskrętów z ul. Głogowskiej w ul. Berwińskiego (rozwiązanie zostało już wdrożone
w ramach oddzielnego zadania) i ul. Śniadeckich.

Wariant 3
Zmiany proponowane w wariancie 3:
1. wyłączenie z ruchu kołowego ulic przebiegających na wskroś przez Rynek Łazarski;
2. zwężenie Głogowskiej odbywa się po jednym pasie ruchu w każdą stronę na odcinku między
ul. Hetmańską i ul. Śniadeckich;
3. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach/odcinkach ulic: Potockiej, Stablewskiego, Lodowej, Dmowskiego, Łukaszewicza, Mottego, Calliera, Granicznej, Małeckiego, Strusia, Kanałowej, Niegolewskich, Chociszewskiego, Potworowskiego, Stablewskiego, Morawskiego, Szczanieckiej, Niegolewskich, Limanowskiego, Drużbackiej, Wyspiańskiego, Berwińskiego, Jarochowskiego, Bogusławskiego, Śniadeckich, Ułańskiej, Kossaka, Chełmońskiego, Siemiradzkiego, Grottgera, Kasprzaka, Matejki, Kolejowej, Gąsiorowskich;
4. likwidacja lewoskrętów z ul. Głogowskiej w ul. Berwińskiego (rozwiązanie zostało już wdrożone
w ramach oddzielnego zadania) i ul. Śniadeckich;
5. wyznaczenie BUS pasów pod prąd w ciągu ul. Kasprzaka / ul. Matejki oraz na ul. Kolejowej.

Opinie, propozycje zmian i pytania na temat zaprezentowanej koncepcji można przesyłać do ZDM
w następujący sposób:
- pocztą elektroniczną na adres lazarz@zdm.poznan.pl;
- pocztą tradycyjną na adres ZDM w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
- dostarczając w formie pisemnej do siedziby ZDM osobiście lub w inny dogodny dla siebie sposób.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się dwa spotkania z mieszkańcami:

17 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Łukaszewicza 9/13

18 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Wyspiańskiego