Nowa asfaltowa jezdnia, równe i szerokie chodniki, miejsca postojowe oraz nasadzenia zieleni to najważniejsze elementy planowanej przebudowy ul. Kolejowej. W najbliższy poniedziałek rozpoczną się poświęcone jej konsultacje społeczne.

Ulica Kolejowa jest jedną z najważniejszych ulic osiedla Św. Łazarz, a jej przebudowa to priorytetowa inwestycja planowana w tej części miasta. Dzięki niej piesi zyskają wygodne, bezpieczne chodniki, a kierowcy oraz rowerzyści równą, cichą jezdnię. Istniejący bruk zostanie wykorzystany do budowy miejsc postojowych i zjazdów. Projekt uzupełniają nasadzenia drzew, montaż oświetlenia i małej architektury.

Od poniedziałku 25 listopada mieszkańcy zainteresowani tematem przebudowy ul. Kolejowej będą mogli podzielić się swoimi opiniami na temat zaprezentowanej niżej koncepcji. Uruchomiony zostanie adres poczty elektronicznej kolejowa@zdm.poznan.pl, na który można będzie przesyłać uwagi, pytania i propozycje zmian.

W ramach konsultacji 28 listopada br. odbędzie się spotkanie z mieszkańcami. Zaplanowano je w formule bezpośrednich rozmów z przedstawicielami  ZDM, jednostek miejskich i projektantów. Na sali ustawione zostaną stoły, przy których mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze szczegółami koncepcji, wymieniać uwagi i sugestie z sąsiadami oraz zaproszonymi specjalistami.  Zgłoszone uwagi i propozycje zmian zostaną spisane. Dyskusję poprzedzi prezentacja najważniejszych założeń inwestycji. Przyjęta formuła spotkania ma na celu zebranie jak największej liczby merytorycznych opinii na temat rozwiązań zaproponowanych w koncepcji. Mieszkańcom pozwoli natomiast uzyskać wyczerpujące informacje na temat wszystkich zagadnień związanych z przebudową ul. Kolejowej.

Zakres przebudowy obejmuje odcinek ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Klaudyny Potockiej do ul. Gąsiorowskich. W koncepcji, będącej przedmiotem konsultacji społecznych zaproponowano następujące rozwiązania projektowe.

Na całej długości projektowanego odcinka przewidziano jezdnię o szerokości 5,5m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości od 2,2m do 3,34m. Przy przebudowie wykorzystany zostanie materiał z rozbiórki istniejącej nawierzchni. Kostka brukowa posłuży do budowy miejsc postojowych i zjazdów, natomiast fragment chodnika po zachodniej stronie ulicy zostanie wykonany częściowo z istniejących płyt granitowych.

Odcinek 1 – od skrzyżowania z ul. Klaudyny Potockiej do ul. Kolejowej 32

 • Chodnik o szerokości 2,2m po stronie zachodniej i 2,25m po stronie wschodniej, wykonany z płyt betonowych 50x50cm.
 • Miejsca postojowe równoległe po stronie zachodniej i prostopadłe po stronie wschodniej; nawierzchnia miejsc postojowych wykonana z kostki brukowej pozyskanej z rozbiórki.
 • Zarezerwowano teren pod budowę w przyszłości peronów dla autobusów komunikacji miejskiej.
 • Wyniesione przejście dla pieszych na wysokości ul. Kolejowej 31/32.
 • Nasadzenie ośmiu drzew po obu stronach ulicy.

Odcinek 2 – od ul. Kolejowej 32A do ul. Kolejowej 42A

 • Chodnik o szerokości 3,05m po stronie zachodniej, wykonany z płyt betonowych 50x50cm oraz płyt granitowych pozyskanych z rozbiórki istniejącego chodnika.
 • Chodnik o szerokości 2,83m po stronie wschodniej, wykonany z płyt betonowych 50x50cm.
 • Miejsca postojowe równoległe po stronie zachodniej i prostopadłe po stronie wschodniej; nawierzchnia miejsc postojowych wykonana z kostki brukowej pozyskanej z rozbiórki.
 • Zarezerwowano teren pod budowę w przyszłości peronów dla autobusów komunikacji miejskiej.
 • Wyniesione skrzyżowanie z ul. Karwowskiego.
 • Nasadzenie dziewięciu drzew po obu stronach ulicy.

Odcinek 3 – od ul. Kolejowej 43 do parkingu strzeżonego (działka nr 101)

 • Chodnik o szerokości 3,05m po stronie zachodniej, wykonany z płyt betonowych 50x50cm oraz płyt granitowych pozyskanych z rozbiórki istniejącego chodnika.
 • Chodnik o szerokości 2,84m po stronie wschodniej, wykonany z płyt betonowych 50x50cm.
 • Miejsca postojowe równoległe po stronie zachodniej i prostopadłe po stronie wschodniej; nawierzchnia miejsc postojowych wykonana z kostki brukowej pozyskanej z rozbiórki.
 • Wyniesione skrzyżowania z ul. Mottego i ul. Calliera.
 • Nasadzenia 17 drzew po obu stronach ulicy.

Odcinek 4 – od ul. Kolejowej 5 do ul. Gąsiorowskich

 • Chodnik o szerokości 3,34m po stronie zachodniej i 2,7m po stronie wschodniej, wykonany z płyt betonowych 50x50cm.
 • Miejsca postojowe równoległe po stronie zachodniej, po stronie wschodniej miejsca postojowe prostopadłe do skrzyżowania z ul. Graniczną i równoległe za skrzyżowaniem z ul. Kanałową.
 • Zarezerwowano teren pod budowę w przyszłości peronów dla autobusów komunikacji miejskiej.
 • Wyniesione skrzyżowania z ul. Graniczną i Kanałową.
 • Nasadzenia 11 drzew po obu stronach ulicy.

Ponadto na całej długości projektowanego odcinka przewidziano budowę oświetlenia. Szczegółowy przebieg drogi oraz lokalizacja pozostałych elementów koncepcji zostały zobrazowane na załączonym planie sytuacyjnym.

Konsultacje społeczne potrwają od 25 listopada do 8 grudnia br.

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się 28 listopada o godzinie 17:00 w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Potockiej 38.

Uwagi, pytania i propozycje zmian będzie można przesyłać do ZDM pocztą elektroniczną na adres kolejowa@zdm.poznan.pl, wysyłając list lub dostarczając go do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu. Podany adres poczty elektronicznej będzie aktywny od 25 listopada.

Do pobrania:

Plan sytuacyjny - odcinek 1

Plan sytuacyjny - odcinek 2

Plan sytuacyjny - odcinek 3

Plan sytuacyjny - odcinek 4

Ul. Kolejowa - wizualizacja 1

Ul. Kolejowa - wizualizacja 2

Ul. Kolejowa - wizualizacja 3