UWAGA! Wydłużony termin konsultacji: 8 lipca 2019r.

Dwa warianty zagospodarowania ulicy Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do Ślazowej znalazły się w dokumentacji koncepcyjnej, będącej przedmiotem rozpoczętych konsultacji społecznych. Zaproponowane rozwiązania to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, wyrażone w pierwszym i drugim etapie opiniowania.

Proces konsultacji społecznych związanych z projektem budowy ul. Umultowskiej rozpoczął się od zorganizowanych w czerwcu ubiegłego roku spacerów badawczych. Służyły one określeniu kluczowych potrzeb mieszkańców, na które miałaby odpowiedzieć budowa drogi. W drugim etapie konsultacji 12 lutego bieżącego roku odbyły się warsztaty dla mieszkańców. Zainteresowane osoby mogły samodzielnie, przy wsparciu specjalistów ZDM, zaprojektować ulicę zgodną ze swoimi oczekiwaniami. Wypracowano w ten sposób założenia do opracowania koncepcji budowy ul. Umultowskiej od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej.

W ramach dotychczasowego procesu opiniowania wykrystalizowały się dwie główne wizje zagospodarowania ul. Umultowskiej. Część mieszkańców opowiedziała się za zamknięciem jej dla ruchu samochodów i budową ciągu pieszo – rowerowego, a część poparła budowę ul. Umultowskiej jako ulicy o uspokojonym ruchu, otwartej dla aut.  Oba te punkty widzenia znalazły odzwierciedlenie w przygotowanej dokumentacji koncepcyjnej. Obejmuje ona dwa warianty, z których pierwszy przewiduje budowę drogi o przekroju ulicznym (czyli z wydzieloną jezdnią, chodnikiem i drogą rowerową), wyposażoną w urządzenia fizycznego ograniczenia i spowolnienia ruchu. W wariancie drugim zaproponowano natomiast budowę ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy zjazdem do Archiwum UAM, a granicą lasu w sąsiedztwie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9. Oba warianty uwzględniają budowę oświetlenia, małej architektury oraz przejść i przepustów dla zwierząt.

Najważniejsze rozwiązania projektowe

Wariant 1:

 • Jezdnia o nawierzchni z asfaltowej, o szerokości 5m, z przewężeniami o szerokości 4m.
 • „Esowanie jezdni” na wysokości Stawów Umultowskich, przy ul. Lisowskiego oraz pomiędzy ul. Szweykowskiego, a Pollaka.
 • Wyniesiony przejazd rowerowy w rejonie skrzyżowania z ul. Krygowskiego. Wyniesione skrzyżowania z ulicami: Huby Moraskie, Szweykowskiego, Pollaka i Anyżową.
 • Przejścia i przepusty dla płazów i drobnych ssaków w rejonie Strumienia Różanego, Stawów Umultowskich i ul. Huby Moraskie
 • Chodnik z kostki brukowej o szerokości 2m i droga rowerowa asfaltowa o szerokości 2m po zachodniej stronie ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Krygowskiego do ul. Huby Moraskie, a następnie po wschodniej stronie od rejonu skrzyżowania z ul. Huby Moraskie do ul. Ślazowej. Chodnik po zachodniej stronie od granicy lasu do ul. Ślazowej.
 • Prostopadłe miejsca postojowe w sąsiedztwie ZSP nr 9.

Wariant 2:

 • Jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5m na odcinku od ul. Krygowskiego do zjazdu do Archiwum UAM.
 • Chodnik z kostki betonowej o szerokości od 2 do 3m po zachodniej stronie na całym projektowanym odcinku.
 • Droga rowerowa asfaltowa o szerokości od 2 do 3 metrów po wschodniej stronie na całym projektowanym odcinku.
 • Na odcinku od granicy lasu w rejonie ZSP nr 9 do ul. Ślazowej jezdnia z kostki betonowej o szerokości 5m, chodnik i droga rowerowa po wschodniej stronie jezdni oraz chodnik po zachodniej stronie jezdni od granicy lasu do ul. Ślazowej.
 • Przepusty i przejścia dla płazów i drobnych saków w rejonie Strumienia Różanego i Stawów Umultowskich.
 • Prostopadłe miejsca postojowe w sąsiedztwie ZSP nr 9.

Szczegóły przyjętych rozwiązań projektowych zostały zobrazowane na załączonych planach sytuacyjnych. Każdy zainteresowany może zgłosić do nich swoje uwagi, pytania i propozycje zmian, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres Umultowska2019@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczając pismo do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu w terminie do 30 czerwca br. W ramach konsultacji społecznych zaplanowano również spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 17 czerwca o godzinie 17:00 w siedzibie ZP nr 9 przy ul. Umultowskiej 114. Podsumowanie III etapu konsultacji społecznych, uwzględniające wszystkie przesłane uwagi, zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 30 lipca br.

III etap konsultacji społecznych potrwa od 17 czerwca do 8 lipca br.

Materiały do pobrania:

Wariant 1 - plan sytuacyjny

Wariant 2 - plan sytuacyjny

Analiza i prognozy ruchu na ul. Umultowskiej

Prezentacja ze spotkania z mieszkańcami