Inwestycja polega na przebudowie układu komunikacyjnego obejmującego ul. Kraszewskiego (od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Szamarzewskiego), ul. Zwierzyniecką (od skrzyżowania z ul. Nową Prusa do skrzyżowania z ul. Kraszewskiego) i ul. Sienkiewicza (w rejonie skrzyżowania z ul. Kraszewskiego.
Projekt zakłada:
­ budowę, przebudowę lub remont jezdni, chodników, ciągów rowerowych i miejsc postojowych,
­ budowę lub przebudowę wszystkich skrzyżowań zlokalizowanych na obszarze objętym przebudową,
­ budowę skoordynowanej sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach: Kraszewskiego – Zwierzyniecka, Kraszewskiego – Jackowskiego, Kraszewskiego – Szamarzewskiego – Sienkiewicza,
­ budowę lub przebudowę układu torowego i trakcji tramwajowej wraz z jej zasilaniem,
­ odtworzenie zieleni,
­ budowę nowych uzbrojeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania inwestycji drogowej oraz przebudowę istniejących w celu usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną, które wystąpią w związku z przebudową układu drogowego,
­ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja w całości zostanie sfinansowana przez REF Eastern Opportunities sp. z o.o – który jest inwestorem zespołu budynków mieszkaniowych z usługami i parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianych do realizacji na terenie ograniczonym ulicami: Kraszewskiego, Zwierzyniecka, Gajowa i Sienkiewicza w Poznaniu oraz ulicy Nowej Prusa (drogi publicznej), zlokalizowanej na przedłużeniu ul. Prusa na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zwierzynieckiej,
Szacunkowy koszt inwestycji drogowej wynosi 6 370 000,00 zł brutto.

Zapraszamy do przesyłania maili. Na wszystkie uwagi, wnioski i opinie czekamy do 13 lutego 2013 roku.