Nowa droga i przejazdy rowerowe oraz nasadzenia zieleni to najważniejsze elementy projektu rozbudowy ul. Zwierzynieckiej o dwukierunkową drogę rowerową. Jest on przedmiotem rozpoczętych 24 czerwca br. konsultacji społecznych.

Zakres konsultowanej inwestycji rozpoczyna się na rondzie Kaponiera. W tym miejscu zaprojektowano dowiązany do istniejącej drogi rowerowej przejazd przez północny wlot ul. Roosevelta. Rowerzyści jadący z ul. Św. Marcin w kierunku Jeżyc ominą z prawej strony wejście do przejścia podziemnego, a następnie pokonają obie jezdnie wraz z torowiskiem tramwajowym.  Istniejący pas dla rowerów po północnej stronie Kaponiery zostanie zlikwidowany. Droga rowerowa, o szerokości dwóch metrów, prowadzić będzie dalej na zachód, od ronda do skrzyżowania z ul. Gajową. Została ona wyznaczona poza jezdnią. Przed skrzyżowaniem z ul. Gajową droga rowerowa rozgałęzi się na dwie – lewa poprowadzi na drugą stronę ul. Zwierzynieckiej i dowiąże się do południowego wlotu skrzyżowania, a prawa połączy się z wlotem północnym. Istniejący pas dla rowerów zostanie zastąpiony zabrukiem i zielenią; na odcinku pomiędzy ul. Mickiewicza, a ul. Gajową zaprojektowano nasadzenia drzew, zieleń niską i małą architekturę.

Szczegółowe rozwiązania techniczne zostały zaprezentowane na załączonym planie sytuacyjnym. Dotyczące go pytania i opinie można przesyłać mailem na adres zwierzyniecka@zdm.poznan.pl lub pocztą tradycyjną do siedziby Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przy ul. Wilczak 17.

Konsultacje społeczne potrwają od 24 czerwca do 8 lipca br. Ich podsumowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 8 sierpnia br.