Przebudowa jezdni i chodników, odtworzenie zieleni i montaż małej architektury to propozycje, które znalazły się w projekcie przebudowy ul. Kilińskiego. Opinie na ich temat będą zbierane w ramach rozpoczętych 28 marca konsultacji społecznych.

Biegnąca od ul. 28 Czerwca 1956r. do ul. Prądzyńskiego ulica Kilińskiego jest jednym z tych miejsc na poznańskiej Wildzie, które dziś wymaga zmian. Zabudowana wysokimi, wiekowymi kamienicami, niegdyś zadrzewiona, a dziś niemal pozbawiona roślinności i zastawiona dziesiątkami parkujących samochodów. W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, którzy wyrażają potrzebę zmiany takiego stanu rzeczy, Zarząd Dróg Miejskich przystąpił do opracowania projektu przebudowy ul. Kilińskiego. Powstała dokumentacja jest przedmiotem rozpoczętych 28 marca br. konsultacji społecznych.

Wśród rozwiązań zaproponowanych przez projektantów znalazły się między innymi: odnowienie nawierzchni jezdni, przebudowa chodnika i miejsc parkingowych, montaż małej architektury oraz odtworzenie zieleni. W efekcie mieszkańcy zyskają nowy, szeroki chodnik z płyt betonowych, ławki i kosze na śmieci, a na swoje dawne miejsca wrócą drzewa, których obecnie na ul. Kilińskiego pozostało zaledwie kilka. Nie zapomniano również o rowerzystach.

Zakres projektowanych zmian został zaprezentowany na załączonym niżej planie sytuacyjnym. Każdy zainteresowany może zgłosić do niego uwagi, komentarze lub pytania, wysyłając wiadomość email na adres kilinskiego@zdm.poznan.pl, tradycyjny list lub dostarczając pismo do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu. Konsultacje społeczne rozpoczną się od spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 28 marca o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Prądzyńskiego 53. Spotkanie odbędzie się w formule warsztatów z udziałem specjalistów ZDM.

Konsultacje potrwają do 11 kwietnia br., a ich podsumowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 11 maja br.

Do pobrania:

Przebudowa ul. Kilińskiego - plan sytuacyjny (pdf, 2,7mb)

Wizualizacja 1 (jpg, 5,2 mb)

Wizualizacja 2 (jpg, 4,2 mb)